top of page

Privacyverklaring Susan Edit Life

1. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Susan Edit Life, gevestigd te Bernhardstraat 6, 5851 BK, Afferden. We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaan zorgvuldig om met je gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken, delen en beveiligen.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking .

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

3. Persoonsgegevens die we verwerken.

We verwerken jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier op deze website, via mail/ app correspondentie en/ of telefonisch.

4. Doel van de verwerking

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van je betaling

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Het leveren van diensten aan jou

5. Rechtsgrond voor de verwerking.

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van een overeenkomst

 • Toestemming

 • Wettelijke verplichting

 • Gerechtvaardigd belang

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen worden onthouden.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Susan Edit Life en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

8. Hoe we persoonsgegevens beveiligen.

We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via susan.berben.sb@gmail.com.

9. Contact

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring kun je contact opnemen met:

Susan Edit Life
Bernhardstraat 6
5851 BK, Afferden
06-47226287
susan.berben.sb@gmail.com

bottom of page